Profil firmy

Firma CETRON se dlouhodobě zabývá vývojem software. Část projektů realizuje jako subdodavatel pro další partnery.
Specializuje se na vývoj informačních systémů pro zdravotnictví (lékárna, ekonomická správa), dále jako subdodavatel na vývoj komunikačních systémů (systém C-Link pro komunikaci mezi lékárnami a sdružením velkodistributorů léků AVEL, systém pro komunikaci mezi biochemickými analyzátory a laboratorním systémem, systémem transfuzních stanic), a měřící systémy (ultrazvukové měření v reálném čase v průmyslové oblasti).
Zajímá se o vývoj systémů využívajících metody umělé inteligence. (znalostní systémy, systémy rozpoznávání obrazu, řízení, kognitivní metody).

 

Naše služby

 • Firma je zaměřena na vývoj software v oblasti komunikace, měření, a ucelených informačních systémů.

Naši klienti

 • Phoenix.
 • Alliance UniChem CZ.
 • Viapharma.

 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 • Fakultní nemocnice Plzeň.
 • Fakultní nemocnice Motol.
 • Fakultní nemocnice Olomouc.
 • Bulovka.
 • Thomayerova nemocnice.

 • Starmans.
 • Steiner.