Apothéké

Určení:

- informační systém pro lékárny a sklady zdravotnického materiálu. Je postaven na moderních technologiích (SQL databáze Interbáze nebo FireBird, programovací prostředí Delphi), což umožňuje rychlý rozvoj a úpravy systému při minimálních pořizovacích nákladech.
Optimální konfigurace - Linuxový server, FireBird je za cenu hadware. Systém je funkční i na méně výkonných počítačích se systémem Windows 95, s procesorem P300, pamětí 48 MB RAM, diskem 500 MB, a tak je vhodným prostředkem pro náhradu systémů DOS bez nutnosti výměny celého hardware. Důležitý je výkon serveru.

Systém je určen především pro nemocniční lékárny a sklady zdravotnického materiálu s velkými objemy zpracovávaných dat při konfiguraci klient-server.

Popis produktu:

  • Skladové hospodářství s možností nezávislých skladů. Možnost převodů mezi sklady s podporou automatického převodu pro RP, VP, poukazy. U statistik možnost definice skupin skladů.
  • Možnost vedení skladu lékárny a skladu zdravotnického materiálu na jednom serveru.
  • Možnost vedení meziskladů a konsignačních skladů lékárny a skladu zdravotnického materiálu.
  • Výdej receptů a poukazů, volný prodej, několik metod dalšího zpracování pro ZP v závislosti na organizaci práce nemocnice. Možnost informační vazby na elektronicky vystavované recepty, sledování realizace receptů, kontrola údajů pojišťoven,
  • Žádanky ze stanic a od partnerů, vlastní objednávací systém s podporou ATB střediska a on-line sledováním limitů a spotřeby, nebo integrace do obecných objednávacích systémů nemocnic.
  • Statistický modul pro intranet, on-line data o limitech a spotřebě, profily čerpání léků, kontrola ZUM a ZULP.
  • On-line sledování limitů, pozitivního listu.
  • Pokročilé možnosti statistik a vyhledávání, statistiky pro podporu uzavírání smluv s dodavateli.
  • Možnost sledování objednávek a jejich realizace na pacienty a operace (využívá se u SZM).
  • Automatizovaný systém záměn přípravků.
  • Kombinace automatického a ručního vytváření objednávek pro jednotlivé sklady, možnost definice minimálních a maximálních množství pro jednotlivé sklady, elektornická komunikace s distributory, import dodacích listů od distributorů.
  • Číselníky pro skutečné organizační struktury v nemocnicích (stanice, NS, kliniky).
  • Několik typů výdeje dle potřeby (přes čárový kód, terminály čárového kódu, FIFO, zpracování žádanek, sběr žádanek a jejich odeslání distributorům).
  • Několik variant využití čárových kódů (čtečky, terminály). Tisk čárových kódů obyčejných, sendvičových, na laserové tiskárně. Snímání externích čárových kódů.
  • Export dat do účetních systémů (Fenix, Amis, Navision).
  • Export dat do manažerských systémů pro analýzu spotřeby. Možnost definice jako otevřeného systému pro předávání dat nebo on-line kontrolu v externích informačních systémech.
  • Řešení DPH pro ústavní lékárny dle aktuálních zákonů, výpočty DPH, vystavení faktur a dodacích listů externím partnerům s DPH.
  • Využití PDK číselníku.
  • Vedení pokladní knihy.

Reference:

 • Fakultní nemocnice Motol - lékárna, sklad zdravotnického materiálu.
 • Fakultní nemocnice Plzeň Bory, Lochotín - lékárna, sklad zdravotnického materiálu.
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - lékárna.