Ekonom

ES - informační systém pro ekonomickou správu.
Systém je vytvořen pro potřeby velkých zdravotnických zařízení.

  • Kniha došlých faktur.
  • Kniha odeslaných faktur.
  • Pokladna.
  • FKSP.
  • Mezisklady SZM na klinkách.
  • Sklad materiálu, prádla a technického materiálu.
  • Evidence služebních cest
  • Programu pro rozpouštění nákladů.
  • Evidence DHM.
  • Evidence hmotných zodpovědností.
  • Párování dokladů.
  • Evidence tiskovin.
  • Evidence vyřazení.
  • Archiv scanovaných dokladů.
  • Evidence darů.
  • Evidence dopravy pacientů.

Reference:

 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - ekonomická správa, nákupní oddělení, sklady, archiv.